Regulamin łowiska rekreacyjnego – Przystanek Bielawa

1.
Wędkarzom udostępnione jest małe jezioro bielawskie wraz z 10-metrowym pasem od linii brzegowej.
2.
Na łowisku może przebywać wyłącznie osoba wędkująca, dziecko musi znajdować się pod opieką dorosłego wędkującego, osoba towarzysząca może przebywać wyłącznie za zgodą pracownika łowiska.
3.
Wstęp na łowisko możliwy jest tylko za zgodą pracownika obsługującego je, po dokonaniu opłaty.
4.
Nie jest wymagane posiadanie karty wędkarskiej, obowiązuje własny regulamin.
5.
Dozwolone jest wędkowanie na dwie wędki metodą na spławik lub grunt. Obowiązkowo należy używać podbieraka i narzędzi do odhaczania ryb. Mile widziany preparat do dezynfekcji i mata. Istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia maty na łowisku po wcześniejszym kontakcie z właścicielem.
6.
Zabronione jest wędkowanie na żywca. Wędkowanie na spinning dozwolone jest tylko w wyznaczonych przez właściciela łowiska okresach.
7.
Zabronione jest używanie sprzętu pływającego oraz kąpiel w jeziorze.
8.
Obowiązuje całkowity zakaz zabierania ryb i przetrzymywania w siatkach.
9.
Obowiązuje zakaz rozpalania ognisk i grilla poza miejscem do tego wyznaczonym.
10.
Wymagane jest zachowanie ciszy i spokoju na terenie łowiska. Zabronione jest chodzenie po skarpach jeziora poza wyznaczonymi stanowiskami.
11.
Podczas i po zakończeniu łowienia, należy sprzątać własne stanowisko.
12.
Na łowisku dozwolone jest dojeżdżanie samochodem do stanowiska maksymalnie na 10 minut w celu rozpakowania się lub spakowania. Należy odstawić samochód na oznaczony do tego celu parking.
13.
W przypadku kradzieży ryb z łowiska pracownik ma prawo do przeprowadzenia kontroli. Osobie, która dopuści się kradzieży, naliczona zostanie kara w wysokości 100 PLN za każdy kilogram ryb. Osoba taka zobowiązana jest do opłacenia kary i natychmiastowego opuszczenia łowiska.
W przyszłości będzie ją obowiązywał całkowity zakaz wstępu na łowisko. Właściciel zastrzega sobie prawo w razie podejrzeń do przeszukania samochodu i toreb. Wszystkie przypadki kradzieży ryb, kłusownictwa, kradzieży mienia lub jego niszczenie zgłaszane będą do organów ścigania.
14.
Sprawy nieopisane w regulaminie należy konsultować z obsługą łowiska.
15.
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe i rzeczy pozostawione na łowisku oraz za parkowane na parkingu samochody.
16.
Właściciel zastrzega sobie możliwość organizowania zamkniętych imprez wędkarskich, za ewentualne utrudnienia przepraszamy.
17.
Pobyt na łowisku jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
Akceptacja regulaminu oznacza wyrażenie zgody na:

  • archiwizowanie danych kontaktowych imienia nazwiska, nr. telefonu, adresu email
  • przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (w tym oznaczenie z imienia i nazwiska, oraz umieszczenia zdjęć z wizerunkiem osobistym na portalach społeczność prowadzonych przez łowisko
  • komercyjne, nieodpłatne wykorzystanie wizerunku osobistego do materiałów reklamowych, związanych z działalnością łowiska (w szczególności filmy wideo, zdjęcia, plakaty)

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z klauzulą informacyjna.

Klauzula informacyjna RODO. Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku, określonego w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”. 
Administrator danych 
Administratorem danych Pani/Pana danych osobowych jest:
Training and Consulting Magdalena Kwiatek z siedziba przy ul. Habdzin 102 a, 05-520 Konstancin Jeziorna. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email magda.kwiatek.waw@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby.
Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji umowy o świadczenie usług z zakresu rekreacji i sportu, a następnie przechowywane w celach archiwalnych.